Antropologi og Landdistriktsudvikling

Hvad udkantstanker.dk kommer til at handle mere om fremover…

Hvad er det gode liv i landdistrikterne?

Hvordan leves livet i landdistrikterne?
Hvem bor i landdistrikterne og hvorfor bor de der?

På hvilke måder kan antropologien være med til at udvikle det gode liv i landdistrikterne?

På hvilke måder iscensættes den særlige landdistritkskultur? Eller er der overhovededet en landdistriktskultur? Og er det anderledes end bykultur? Der er jo også byer i landdistrikterne…

Fremtidens landdistrikter skabes af dem der bor i landdistrikterne. Antropologien kan være med til at sætte ord på det levede liv i landdistrikterne,

Hverdagslivet i landdistrikterne skal beskrives for derigennem at italesætte det gode liv i landdistrikterne.

By og land er hinandens forudsætninger.

Hvad er det modsatte af udkantsdanmark…indkantsdanmark?